Temco bygger nytt bygg

Temco har kjøpt tomt på Åkerbergmosen rett ved E6 i Råde, og skal bygge nytt bygg på 420 m2.

Vi har hatt litt begrenset plass for våre gjøremål, og ser frem til å komme inn i nytt bygg med romslig plass.

Bygget er planlagt å være ferdig til sommeren i år.