Hvem er vi?

Temco® er produsent av vareheiser i Norge, og har lang erfaring i utvikling og konstruksjon for andre selskaper. Temco® har drevet med utvikling og konstruksjon siden 1990, og er opptatt av gode, enkle og smarte løsninger på de utfordringer som alltid er der under fremstilling av nye produkter.

Temco® AS er godkjent for ansvarsrett!
Dette gir trygghet og betyr at vi har den kunnskapen som trengs for en sikker og trygg installasjon.

Standarder:

Heisen er bygget etter Maskindirektivets lover og forskrifter (best. 522), samt følgende Standarder:

NS-EN 81-31 2010: Sikkerhetsregler for konstruksjon og installering av heiser. Del 31: Vareheis med tilgjengelig heisstol.
NS-EN 12100 2010: Maskinsikkerhet. Hovedprinsipper for konstruksjon. Risikovurdering og risikoreduksjon.
NS-EN 60204-1 2006: Maskinsikkerhet. Maskiners elektriske utrustning. Del 1: Generelle krav.
NS-EN 13849-1 2008: Sikkerhetsrelaterte deler i styresystemer.

 

Temco bygger nytt bygg

Temco har kjøpt tomt på Åkerbergmosen i Råde, og skal bygge nytt bygg på 420 m2.

Vi har hatt litt begrenset plass for våre gjøremål, og ser frem til å komme inn i nytt bygg med romslig plass.

Bygget er planlagt å være ferdig til sommeren i år.

Ta kontakt idag!

Ta kontakt idag!

Telefon: 950 60 820
E-post: temco@temco.no

Les mer

 

"Heisen har oppført seg eksemplarisk og vært mye i bruk"
- Erland Tolvstad (Driftsansvarlig Tema Eiendom AS)