Hjelp og support

Har heisen stoppet opp? Sørg for at dere har gått igjennom sjekklista ved stopp for å utelukke de vanligste årsakene.

All service og vedlikehold utføres av RAJ Elektro. 

RAJ Elektro er kvalifisert Temco Vareheiser partner og har full kompentanse og erfaring innen vareheiser fra Temco Vareheiser.